KONTOPOLIS
s.r.o.

Pre
podnikateľov

Pre
účtovníkov

Dokumenty

Linky

Studio économique,
s.r.o.

KONTOPOLIS | Studio économique - účtovníctvo, mzdy, daňové priznanie Dunajská Streda

Copyright © 2016 kontopolis.sk. Všetky práva vyhradené.

O firme

Poskytovaním účtovníckych a poradenských služieb pre malé a stredné firmy sa zaoberáme od roku 1991, v súčasnosti naše služby poskytujeme pre zákazníkov v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, potravinárskej a priemyselnej výroby, poľnohospodárstva, správy nehnuteľností, energetiky ako aj pre firmy poskytujúce služby (právne, prekladateľské, servisné, zdravotnícke, farmaceutické, propagačné, prepravné , verejnoprospešné a ďalšie).

Našou prioritou číslo jedna je spokojnosť klientov, čo sa snažíme dosiahnuť kvalitným a včasným poskytovaním  služieb podľa potrieb zákazníka za primerané ceny.

Našou víziou je vytvorenie modernej účtovno-poradenskej kancelárie, ktorá využíva najnovšie metódy účtovania s dôrazom popri daňovom a finančnom účtovníctve  na manažérske účtovníctvo.  

Studio économique, s.r.o.

Spolupracovníci

Ing. Ravasz Juraj

spoločník, konateľ

studioec@stonline.sk

Ing. Ravaszová Helena

spoločník, konateľ

ica.ravasz@gmail.com

Ing. Hodossy Júlia

Finančná účtovníčka

lia.studioec@gmail.com

Mészárosová Iveta

Finančná účtovníčka

iveta.studioec@gmail.com

Janigová Silvia

Mzdová účtovníčka

j.silvia81@gmail.com

Ravasz Ondrej

Finančný účtovník

ravasz82@gmail.com

Ing. Bothová Ildikó

Finančná a mzdová účtovníčka

ildiko.studioec@gmail.com

Ravasz Anikó

Mzdová účtovníčka

aniko2285@gmail.com

Ing. Gorcsová Silvia

Finančná účtovníčka

szilvia.studioec@gmail.com

Partneri:

Spolupracujúce advokátske kancelárie :

- Advokátska kancelária JUDr. Attila Nagy s.r.o.
- Advokátska kancelária Advokátska kancelária Legal Cases  s.r.o.

Spolupracujúci audítori :

- ABC Audit s.r.o. Bratislava
- SISA Auditing s.r.o. Bratislava
- Ing. Ľudmila Košecká

Cenové ponuky:

Vážený budúci partner !

V záujme vypracovania vhodnej ponuky podľa Vašich potrieb by sme Vás chceli požiadať o uvedenie niektorých údajov ohľadne Vašej firmy. Samozrejme nemusíte vyplniť všetky údaje, iba tie, ktoré považujete za vhodné nám oznámiť.

Poskytované služby:

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva

Vedenie mzdovej a personálnej agendy,

Vypracovanie daňových priznaní ku všetkým druhom daní

Vypracovanie štatistických hlásení a INTRASTAT-u a hlásení pre NBS

Účtovné a ekonomické poradenstvo

Vypracovanie finančných analýz pre výročné správy a podnikateľské plány,

Vedenie vnútropodnikového účtovníctva a vypracovanie plánových a výsledných kalkulácií,

Vypracovanie konsolidovaných účtovných závierok

Vedenie evidencie nehmotného a hmotného investičného majetku,

Poskytujeme bezplatné poradenstvo po telefóne pri riešení účtovných a súvisiacich ekonomických problémov pre podnikajúce a nepodnikajúce fyzické osoby, pre konateľov a štatutárnych zástupcov obchodných spoločností ako aj pre pracovníkov finančného a mzdového účtovníctva.

Kontakty:

Adresa:
Galantaká 397/10
929 01 Dunajská Streda

031 / 550 82 71, 72, 73
031 / 552 23 06

studioec@stonline.sk

map embed

Vyžiadaťcenovú ponuku

KONTOPOLIS | Studio économique - vedenie účtovníctva