KONTOPOLIS
s.r.o.

Pre
podnikateľov

Pre
účtovníkov

Dokumenty

Linky

Studio économique,
s.r.o.

KONTOPOLIS | Studio économique - účtovníctvo, mzdy, daňové priznanie Dunajská Streda

Copyright © 2016 kontopolis.sk. Všetky práva vyhradené.

Dôležité číselné údaje

1)   daň z príjmov FO

- Sadzba dane: 19 %, 25 % časti  základ dane, ktorá presahuje 176,8 násobok životného minima (v roku 2014 35.022,312 €)


2) daň z príjmov PO
   
 Sadzba dane: 22 %


3) DPH
   
Základná sadzba dane: 20 %, znížená sadzba 10 %

   Obrat pre povinnú registráciu: Výška obratu za posledných 12 po sebe

   nasledujúcich kalendárnych mesiacov presiahne 49.790 €  

   Obrat pre povinné podávanie mesačných priznaní: ak presiahne za posledných

   12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov presiahne 100.000 €

                        

4) sociálne poistenie

   Výška príjmu za rok 2014, keď od 01.07.2015 vzniká povinnosť platiť sociálne poistenie: 4.944 €

   Minimálna výška sociálneho poistenia od 01.01.2015 pre SZČO: 142,20 €


5) zdravotné poistenie  

   Minimálna výška zdravotného poistenia od 01.07.2014 pre SZČO: 60,06 €


6) Úrad práce

    Maximálna výška zárobku na dohodu pre uchádzačov o zamestnanie : 148,57 €/mesiac  


        
 
Pre účtovníkov