KONTOPOLIS
s.r.o.

Pre
podnikateľov

Pre
účtovníkov

Dokumenty

Linky

Studio économique,
s.r.o.

KONTOPOLIS | Studio économique - účtovníctvo, mzdy, daňové priznanie Dunajská Streda

Copyright © 2016 kontopolis.sk. Všetky práva vyhradené.

Dve účtovné kancelárie s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vedenia účtovníctva pre malé a stredné firmy v záujme poskytovania kvalitnejších služieb pre svojich zákazníkov spojili svoje sily formou úzkej spolupráce v nasledovných oblastiach :

účtovné a ekonomické poradenstvo,

výmena skúseností vo vedení účtovníctva,

spoločné vzdelávanie spolupracovníkov,

priebežné oboznamovanie zákazníkov so zmenami daňovej legislatívy, legislatívy sociálneho a zdravotného poistenia a ďalších relevantných predpisov,         

Obidve spoločnosti si  ponechávajú svoju právnu a ekonomickú samostatnosť, čo v plnej miere platí aj pre vzťahy so svojimi zákazníkmi.  To znamená, že v prípade záujmu budúci partner uzavrie zmluvu len s jednou spoločnosťou, ale vďaka spomenutej spolupráci bude môcť využívať potenciál obidvoch spoločností. Táto skutočnosť samozrejme nesmie mať negatívny vplyv na ochranu dôverných informácií klienta ani na ceny poskytovaných služieb.  


Pre podnikateľov